Order before 16:00? Same day shipping! Weekly new musthaves!

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 3: PRIJZEN
ARTIKEL 4: AANBOD EN BESTELLINGEN
ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 8: GARANTIE
ARTIKEL 9: PRIVACY POLICY
ARTIKEL 10: GEBRUIK VAN COOKIES
ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

1.1 Bedrijfsgegevens:

BeeJuu Fashion
Brelaarschansweg 7
3530 Houthalen, België
(geen bezoekadres)

BTW identificatienummer: BE0707953906
Rekeningnummer: IBAN BE76 0689 3001 3795
Contact: [email protected]


ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 De e-commerce website van BeeJuu Fashion, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

2.2 De algemene voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website www.beejuufashion.eu.

2.3 U kan ten alle tijden de algemene voorwaarden downloaden. U kan de downloadbare link hier terugvinden.

2.4 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website.

2.5 Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BeeJuu Fashion moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de klant instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2.6 Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BeeJuu Fashion aanvaard zijn.


ARTIKEL 3 - PRIJZEN

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, POUNDS en DOLLARS, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

3.2 Indien leverings-, reservatie-, of adiministratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

3.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

3.4 De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


ARTIKEL 4 - AANBOD EN BESTELLINGEN

4.1 BeeJuu Fashion probeert steeds een zo realistisch mogelijke en duidelijke weergave van haar artikelen aan te bieden.

4.2 Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BeeJuu Fashion niet.

4.3 BeeJuu Fashion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

4.4 Mondelinge toezeggingen binden BeeJuu Fashion slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4.5 Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant vooraf contact op te nemen met ons.

4.6 Aanbiedingen van BeeJuu Fashion gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.7 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BeeJuu Fashion.

4.8 BeeJuu Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4.9 Een overeenkomst tussen BeeJuu Fashion en de klant komt tot stand nadat een bestelling door BeeJuu Fashion op haalbaarheid is beoordeeld.

4.10 Een bestelling wordt als compleet beschouwd nadat BeeJuu Fashion de betalingstransactie van de klant heeft ontvangen.

4.11 Wij aanvaarden betalingen via kredietkaart, via bankkaart of via overschrijving. BeeJuu Fashion kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor weigering van betaling door de beheerder van de kaart van de klant.

4.12 Om een bestelling te plaatsen, moet de klant eerst de artikelen toevoegen aan zijn/haar winkelmandje. Hierna geeft de klant de contact- en facturatiegegevens in. Als de gegevens correct en volledig ingevuld worden, kan de klant de gewenste betaalmethode kiezen.

4.13 BeeJuu Fashion is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.


ARTIKEL 5 - LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Wij leveren momenteel in heel Europa en naar de United States. De leveringstermijn in alle landen binnen de EU bedraagt 2-4 werkdagen. Voor landen buiten Europa zijn de leveringstermijnen 4-14 werkdagen.

5.2 Voor leveringen binnen België bedragen de verzendkosten €4,99 (Bpost Bpack Home 24/7). Boven een aankoopsom van €75,00 is de levering binnen België gratis.

5.3 Voor leveringen naar Nederland bedragen de verzendkosten €5,99 (Bpack World). Boven een aankoopsom van €100,00 is de levering naar Nederland gratis.

5.4 Voor leveringen naar Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Luxemburg bedragen de verzendkosten €6,99 (Bpack World). Boven een aankoopsom van €100,00 is de levering naar deze landen gratis.

5.5 Voor leveringen naar Denemarken, Hongarije, Italië, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Zweden bedragen de verzendkosten €12,99 (Bpack World). Geen gratis levering mogelijk.

5.6 Voor leveringen naar de Griekenland, Ierland en de United States bedragen de verzendkosten €14,99 (Bpack World). Geen gratis levering mogelijk.

5.7 De door jou bestelde goederen worden op het adres bezorgd dat je bij je bestelling hebt doorgegeven.

5.8 Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

5.9 BeeJuu Fashion kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief geleverde bestellingen, omdat de klant het foutieve leveringsadres heeft doorgegeven.

5.10 BeeJuu Fashion is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger.

5.11 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan BeeJuu Fashion.

5.12 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de verdoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.


ARTIKEL 6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van BeeJuu Fashion.

6.2 De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BeeJuu Fashion te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

7.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BeeJuu Fashion.

7.2 De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

7.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant BeeJuu Fashion via een ondubbelzinnige verklaring (via email) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

7.4 De klant kan het modelformulier voor herroeping invullen en opsturen naar [email protected]. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

7.5 Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.6 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

7.7 Indien de teruggestuurde artikelen op een of andere manier in waarde verminderd zijn, behoudt BeeJuu Fashion zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen.

7.8 Artikelen dienen dus ongedragen, ongewassen en onbeschadigd terug aan BeeJuu Fashion bezorgd te worden.

7.9 Indien de klant de overeenkomst herroept, zal BeeJuu Fashion alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen een maximum van 14 kalenderdagen nadat BeeJuu Fashion op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

7.10 Bij verkoopovereenkomsten kan BeeJuu Fashion wachten met de terugbetaling totdat hij alle artikelen heeft teruggekregen.


ARTIKEL 8 - GARANTIE

8.1 BeeJuu Fashion garandeert dat de door haar geleverde producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de verwachtingen die de klant er van mag hebben.

8.2 De geleverde goederen voldoen aan alle wetten, die op het moment van je bestelling van toepassing zijn.


ARTIKEL 9 - PRIVACY POLICY

9.1 De verantwoordelijke voor de verwerking, BeeJuu Fashion, respecteert de Belgische wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven van de persoonlijke gegevens.

9.2 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling en de uitvoering van de afgesloten overeenkomst.

9.3 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

9.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijke houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.

9.5 Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BeeJuu Fashion heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

9.6 Indien u vragen heeft over ons privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected] .


ARTIKEL 10 - GEBRUIK VAN COOKIES

10.1 Tijdens een bezoek aan een website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

10.2 Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

10.3 Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

10.4 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

10.5 Bij het openen van onze website kan u kiezen of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van de cookies.


ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

11.2 De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »